Kodeks etyczny

Kodeks etyczny, CoachingSpot, S.Szenrok

 Sebastian Szenrok, Coach SWPS

  1. Szacunek- relacja partnerska

Szanuję Klienta i jego wybory i decyzje. Moim sukcesem jest sukces Klienta. Zachowuję respekt zarówno dla autonomii Klienta, jak i własnej. Szanuję prawo Klienta do posiadania odmiennych poglądów i przekonań, zachowuję neutralność światopoglądową. Nie oceniam postaw Klienta. Szanuję fizyczne i psychiczne granice Klienta i tworzę bezpieczne, komfortowe i pełne zaufania środowisko dla jego coachingu. 

  1. Dbałość o spójność i profesjonalizm

W najlepszy możliwie sposób wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności coachingowe. Dbam o stały rozwój zawodowy i pogłębianie wiedzy w zakresie prowadzenia coachingu. Nie komentuję i nie oceniam pracy innych coachów. Korzystam z superwizji. Dbam o ekologię zmiany realizowanej przez Klienta, tzn o jednoznacznie pozytywny efekt charakteru tej zmiany. Oferuję tylko tego rodzaju pomoc, w zakresie której jestem wykształcony i przygotowany oraz na jaką pozwala mi moje doświadczenie zawodowe. Coaching jest procesem wspierającym rozwój osobisty i nie może zastępować żadnej formy terapii ani leczenia.

  1. Poufność i lojalność

Jestem dyskretny w sprawach dotyczących Klienta. Respektuję klauzulę poufności, obejmującą zarówno tajemnicę firmy reprezentowanej przez Klienta, jak również jego osobistych danych, łącznie z przebiegiem samego coachingu.

  1. Dbałość o feedback i postępy

Jestem rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Moje opinie i komentarze mają zawsze wpierać Klienta w znajdowaniu rozwiązań. Jeżeli Klient nie posuwa się naprzód, otwarcie informuję o tym Klienta. W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu coachingu, podejmuję stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z Klientem, a jeśli zakłócenia w coachingu okażą się długotrwałe, może to się wiązać z zaproponowaniem Klientowi pracy z innym coachem.

  1. Relacja oparta o kontrakt

Relacja coachingowa jest prowadzona w oparciu o kontrakt, który zawiera zasady i ustalenia obowiązujące obie strony zarówno Coacha jak i Klienta, dotyczące terminów spotkań, czasu i wynagrodzenia. Relacja coachingowa zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia kontraktu.