TEAMwork

Together Everyone Achieves More-

Praca zespołowa to jedna z najważniejszych form organizacji pracy. Zorganizowana w efektywny sposób jest jednym z głównych czynników wpływających na przewagę konkurencyjną, co skutkuje sukcesem organizacji. Świadomi managerowie podkreślają znaczenie i wagę, jaką dla przedsiębiorstwa może mieć teamwork. Na ten temat napisano już wiele, być może temat jest już nawet wyczerpany. Dlaczego wobec tego tak się dzieje, że w wielu organizacjach to nie funkcjonuje, że jest jedną z większych bolączek? No cóż, wydaje się że cały nasz system edukacyjny jest tak skonstruowany, że na żadnym etapie nie promuje tej umiejętności. Gdzie nasi pracownicy mieli się jej nauczyć, skoro nigdzie się jej nie uczy, a na pewno nie trenuje? Mam tu na myśli ćwiczenie, wspólny projekt szkolny, wspólny warsztat, w przygotowaniu którego spotykają się uczniowie z różnych klas, grup, środowisk. Taką przecież właśnie mamy sytuację w naszych firmach, spotykają się w nich diametralnie różni ludzie, którzy nie koniecznie muszą się lubić, czy przyjaźnić, ale MUSZĄ umieć ze sobą współpracować. Jeżeli się tego szybko nie nauczą, to będzie to znaczące utrudnienie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Teamwork, CoachingSpot, S.Szenrok

To między innymi otwarta dyskusja wzmaga zaangażowanie. Czy Twoi pracownicy ufają sobie nawzajem, czują się odpowiedzialni za wyniki i cele, są zaangażowani w poszukiwanie najlepszych rozwiązań, nie obawiają się konstruktywnego konfliktu, są gotowi prowadzić dyskusje i dzielić się otwarcie swoim zdaniem? Jeżeli nie, to być może zainteresuje Cię business coaching. Zapraszam.