Coaching- to, co wspólne i najistotniejsze

Coaching- to, co wspólne i najistotniejsze:
1. Planowany proces rozwoju, zmiany
2. Wspieranie rozwoju umiejętności; dokonywania zmian w działaniu, postrzeganiu, rozumieniu
3. Koncentracja na rozwiązaniach
4. Uruchomienie potencjału
5. Realizacja stawianych sobie celów- cele wyznaczają pracę
6. Profesjonalna relacja oparta na współpracy, komunikacji, zaangażowaniu
7. Koncentracja na teraźniejszości i przyszłości