Oferta

Life coaching

Life coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Life coaching- to odmiana coachingu nakierowana na otwieranie potencjału w życiu osobistym, pozazawodowym. Może być znaczącym wsparciem w poszukiwaniu i docieraniu do indywidualnej drogi rozwoju. Odbiorcami będą osoby, które nie chcą poprzestawać na tym, co dotychczas osiągnęły, pragną działać efektywniej i doznawać więcej satysfakcji w życiu prywatnym. Do podjęcia tego rodzaju coachingu dobry jest każdy moment, nie trzeba czekać na jakąś określoną sytuację. Pomaga klientom coachingu uświadomić sobie i zaakceptować odpowiedzialność za swoje życie. Jest skutecznym narzędziem prowadzącym do podejmowania przemyślanych decyzji i niezwłocznego przystępowania do ich realizacji. Doświadczenie life coachingu uczy, że życiem trzeba kierować, a nie stale je naprawiać. Pomaga przejąć kontrolę nad własnym życiem, definiować to, co sprzyja uzyskaniu efektów.

Life coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Przykładowe korzyści z life coachingu:

  • Określenie swoich potrzeb, marzeń, oczekiwań
  • Odkrycie swoich mocnych stron, talentów i potencjału
  • Lepsze zarządzanie czasem- przełamanie wadliwych zwyczajów marnotrawienia czasu
  • Zwiększenie pewności siebie i asertywności, poprawa samooceny
  • Znalezienie rozwiązań ważnych problemów, wyzwań i trudności
  • Poprawienie kontaktów i relacji z rodziną, przyjaciółmi, otoczeniem
  • Zwiększenie motywacji i energii do działania
  • Osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym