Business Coaching

Business coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Business coaching jest najpopularniejszą odmianą coachingu. Wykorzystuje się go do wspierania rozwoju członków określonej organizacji‑ od pracowników firm po członków stowarzyszeń. Rozwija myślenie strategiczne, zarządzanie czasem, kreatywne podejście do problemów. Może także koncentrować się np. na planowaniu kariery, rozwoju zawodowego. Wtedy przeznaczony będzie dla pracowników rozwijających swoje kompetencje zawodowe, planujących dalszy przebieg kariery lub ukierunkowujących rozwój swoich profesjonalnych kompetencji. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać coaching jako skuteczne narzędzie służące poprawie funkcjonowania firmy, zwiększenia efektywności pracowników i większego zadowolenia klientów.

Teamwork, CoachingSpot, S. Szenrok

Przykładowe korzyści z business coachingu:

  • Zwiększenie kreatywności pracowników
  • Rozwój samodzielności i innych kluczowych kompetencji współpracowników
  • Lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych
  • Efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy- produktywny podział zadań
  • Polepszenie atmosfery pracy, zwiększenie satysfakcji z pracy
  • Silniejsze związanie z firmą jej kluczowych pracowników
  • Usprawnienie komunikacji w organizacji
  • Polepszenie skuteczności grup projektowych, rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej

Program coachingowy
Typowy program coachingowy trwa około 3 miesiące i jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla menedżera i organizacji biznesowej. Cały proces obejmuje:
-projektowanie ‑ zdefiniowanie celów dla jednostki i organizacji
-coaching ‑ bezpośrednie sesje – 2 razy w miesiącu, pisemny raport w połowie procesu, wsparcie e-mail,
-pisemny raport na zakończenie procesu.
Chętnie umówię się na niezobowiązujące spotkanie, na którym przedstawię moją osobę i założenia coachingu.