Executive Coaching

Executive coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Executive coaching może być znakomitym sposobem rozwijania kompetencji managerskich. Jest adresowany do kadry zarządzającej i służy wspomaganiu rozwoju w całym obszarze działań managerskich, zwiększaniu wpływu i skuteczności, zwiększaniu potencjału. Od managerów wyższego i najwyższego szczebla oczekuje się posiadania również praktycznych umiejętności stosowania szerokiej gamy kompetencji. Są to kompetencje twarde ‑ strategiczne planowanie i zarządzanie firmą, analizowanie, zarządzanie produktami, ale również kompetencje miękkie ‑ budowanie zespołów, motywowanie i rozwijanie pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi. W większości managerowie posiadają te kompetencje, ale nie zawsze skutecznie i w wystarczającym stopniu je stosują. W procesie executive coachingu korzyści odnosi nie tylko sam coachowany manager, ale również jego podwładni i cała organizacja.

Executive coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Przykładowe korzyści z executive coachingu:

  • Relacyjny styl zarządzania
  • Delegowanie zadań
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Skupienie swojego myślenia na priorytetach
  • Łatwość budowy zaufania
  • Rozwój umiejętności szukania alternatywnych rozwiązań i kreatywnego podejścia do problemów
  • Rozwój umiejętności w prowadzenia wystąpień publicznych i przekonywania
  • Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym

Program coachingowy
Typowy program coachingowy trwa około 3 miesiące i jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla menedżera i organizacji biznesowej.
Cały proces obejmuje:
-projektowanie ‑ zdefiniowanie celów dla jednostki i organizacji
-coaching ‑ bezpośrednie sesje – 2 razy w miesiącu, pisemny raport w połowie procesu, wsparcie e-mail,
-pisemny raport na zakończenie procesu.
Chętnie umówię się na niezobowiązujące spotkanie, na którym przedstawię moją osobę i założenia coachingu.