CO WYBRAĆ?

Ufaj bardziej swojej sile niż swojemu szczęściu

Podejmowanie decyzji- Którą z dróg wybrać? Jaką decyzję podjąć?

Czego tak naprawdę te pytania dotyczą? Myślę, że między innymi wartości. To wartości są środkiem do realizowania misji- firmy, organizacji, ale też własnej, osobistej. To wartości są środkiem do osiągnięcia celu. Ale nawet jasno sprecyzowane wartości i wzorce zachowań nie wystarczą, jeżeli nic nie robimy, jeżeli nie zamieniamy ich w czyny. Sekret tkwi w szczegółach. Wartości opisane w sposób ogólny, mglisty, często stają się frazesami- „stawiać czoła rzeczywistości”, „dążyć do doskonałości”.

Jack Welch w swojej książce „Winning znaczy zwyciężać” opisuje transformację wartości na konkretne cele i wzorce zachowań. Podaje przykładową wartość, już w miarę konkretną: „Traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani”. Na jej bazie tworzone mogą zostać jeszcze bardziej konkretne wzorce zachowań, np.:

  • Proponuj klientom dobrą, uczciwą transakcję. Doskonałe relacje z klientem wymagają czasu. Nie przedkładaj jednorazowego zysku nad budowanie trwałych relacji.
  • Nieustannie poszukuj sposobów na to, by robienie interesów z naszą firmą było łatwe
  • Utrzymuj stały kontakt z klientami. Jeśli rozmawiają z nami, nie mają czasu na rozmowy z konkurencją.
  • Nie pozwól, by konflikty związane z podziałem zysków przeszkadzały w robieniu tego, co najlepsze dla klienta

Executive coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Cele, które są konkretne i bazują na wartościach, łatwiej wdrożyć w życie. Coaching pomaga w szukaniu odpowiedzi dotyczących wartości i celów. Ustalanie celu jest pierwszym i podstawowym zadaniem w procesie coachingu. Gotowość do zmiany trzeba zbudować, zaplanować jej kolejne etapy. A jakie cele i etapy TY zdefiniujesz na Twoim executive coachingu? Zapraszam. Postrzegaj zmianę jako możliwość rozwoju. Ufaj swojej sile i swoim wartościom.