Coaching

  Coaching to popularna metoda pracy, stosowana w różnych sytuacjach:

  • rozpoczęcie nowego działania – własny biznes, nowa praca, nowy projekt, nowe stanowisko,
  • poprawa poziomu funkcjonowania – zwiększenie skuteczności, rozwój kompetencji, zmiana sposobu działania, poprawa wyników, relacji, umiejętności,
  • poszukiwanie nowych rozwiązań ‑ podejmowanie decyzji, rozwiązywanie dylematów.
CoachingSpot, Sebastian Szenrok

CoachingSpot, Sebastian Szenrok

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, na rozwiązaniach możliwych do wdrożenia. Jest metodą wsparcia rozwoju przy zastosowaniu szeregu różnorodnych technik, pomaga uruchomić potencjał Klienta i zrealizować cele, które Klient sobie stawia, promuje rozwój nowych strategii myślenia i działania. Jest to planowany proces rozwoju, zmiany.
To co istotne w coachingu to realizacja stawianych sobie celów ‑ cele wyznaczają pracę.

Wyróżniamy kilka odmian coachingu, np.:

  • business coaching ‑ wykorzystywany do wspierania rozwoju członków określonej organizacji,
  • life coaching ‑ nakierowany na otwieranie potencjału osobistego w życiu pozazawodowym i poszczególnych jego sferach,
  • executive coaching ‑ adresowany do kadry zarządzającej i służący wspomaganiu rozwoju w całym obszarze działań menedżerskich,
  • sport coaching ‑ zorientowany na pomaganie w przygotowaniu sportowców do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a przez to do osiągania sukcesów,
  • adaptive coaching ‑ wspomagający wdrażanie nowych członków do organizacji.

Z coachingiem kojarzy się wiele pokrewnych mu dziedzin i nazw: trening, szkolenie, doradztwo, mentoring, terapia. Coaching służy odkrywaniu indywidualnego potencjału i rozwoju, dotyczy postępu i doskonalenia, nie jest natomiast terapią lub doradztwem, które są działaniami przede wszystkim naprawczymi. W odróżnieniu od doradcy lub konsultanta, coach wspiera Klienta w podjęciu decyzji, ale nie dostarcza właściwego rozstrzygnięcia, nie formułuje rozwiązań. Coach nie stara się ukierunkowywać działania Klienta, nie udziela rad, wskazówek i rekomendacji, nie daje przykładu, tak jak mentor lub trener.