Life Coaching

Life coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Life coaching- to odmiana coachingu nakierowana na otwieranie potencjału w życiu osobistym, pozazawodowym. Może być znaczącym wsparciem w poszukiwaniu i docieraniu do indywidualnej drogi rozwoju. Odbiorcami będą osoby, które nie chcą poprzestawać na tym, co dotychczas osiągnęły, pragną działać efektywniej i doznawać więcej satysfakcji w życiu prywatnym. Do podjęcia tego rodzaju coachingu dobry jest każdy moment, nie trzeba czekać na jakąś określoną sytuację. Pomaga klientom coachingu uświadomić sobie i zaakceptować odpowiedzialność za swoje życie. Jest skutecznym narzędziem prowadzącym do podejmowania przemyślanych decyzji i niezwłocznego przystępowania do ich realizacji. Doświadczenie life coachingu uczy, że życiem trzeba kierować, a nie stale je naprawiać. Pomaga przejąć kontrolę nad własnym życiem, definiować to, co sprzyja uzyskaniu efektów.

Life coaching, CoachingSpot, S.Szenrok

Przykładowe korzyści z life coachingu:

  • określenie swoich potrzeb, marzeń, oczekiwań,
  • odkrycie swoich mocnych stron, talentów i potencjału,
  • lepsze zarządzanie czasem ‑ przełamanie wadliwych zwyczajów marnotrawienia czasu,
  • zwiększenie pewności siebie i asertywności, poprawa samooceny,
  • znalezienie rozwiązań ważnych problemów, wyzwań i trudności,
  • poprawienie kontaktów i relacji z rodziną, przyjaciółmi, otoczeniem,
  • zwiększenie motywacji i energii do działania,
  • osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Program coachingowy
Typowy program coachingowy trwa 3 miesiące, spotkania co 2 tygodnie.
Zapraszam do odbycia bezpłatnej sesji próbnej.