Referencje

Współpraca z Sebastianem to czysta przyjemność. Dzięki jego szerokiej wiedzy, umiejętnościom oraz nieustannej motywacji udało mi się wziąć w garść i rozwinąć działalność gospodarczą, co wcześniej było dla mnie nie lada wyzwaniem. Teraz nie czuję już strachu przed „działaniem”, a cele nie wydają się być tak odległe jak wcześniej. Co więcej, okazuje się że są na wyciągnięcie ręki. Sebastian jest bardzo cierpliwy, elastyczny, zadaje konkretne pytania. Każda nasza sesja była poprowadzona w sposób profesjonalny, zawsze czułam się rozumiana i otrzymywałam konkretne informacje zwrotne. Z pełnym przekonaniem mogę polecić Sebastiana jako coacha.
Ewa, Prywatny Przedsiębiorca


Kiedy ktoś staje się twoim „przewodnikiem” w sprawach dość ważkich zawodowo czy też prywatnie jest to dość nowa i zaskakujaca sytuacja. Sebastian z pełnym profesjonalizmem podjął wyzwanie. Ja podjęłam ryzyko i zaufałam mu.
Jako coach wprowadził zamęt, za który jestem mu wdzięczna – wyrwał z marazmu, narzekania, czy nawet użalania się nad sobą. Zdefiniowany problem pomógł przekuć w cel. Cel, choć jak się okazuje nie taki łatwy do osiągnięcia, ale jasny, rozłożony na zadania, staje się bardziej realny. Dzięki pokazaniu pewnych technik / narzędzi – unaocznił, jak można zniwelować wewnętrzny opór, a strach przed zmianą przemienić w motywację. Zadając z pozoru banalne zadanie domowe pomógł stworzyć bazę własnego potencjału. Pomógł też uświadomić sobie braki, które należy uzupełniać.
Jego bogate doświadczenia zawodowe, uwiarygadnia go – odwoływanie się do realnych przykładów, a nie bazowanie na teorii, pomaga zrozumieć cel, znaleźć kontekst.
Emanuje z niego spokój, daje też poczucie siły – to cenne atuty. On je ma.
(…) Key Account Manager

Coaching pomógł mi głębiej przeanalizować swoją sytuację zawodową, spojrzałam na swoje życie z bardziej obiektywnej strony, poznałam też swoje możliwości – upewniłam się, że zmiany są możliwe.
Sebastian pomógł mi upewnić się w przekonaniu, że mogę dokonać zmian w swoim życiu zawodowym, nauczył mnie, że trzeba wierzyć we własne siły. Pomocne były wszelkie zadania i ćwiczenia podczas sesji oraz „zadania domowe”.
Małgorzata, Key Account Manager

Pan Sebastian Szenrok współpracuje z firmą COROL od sierpnia 2015.
COROL z płaskiej struktury firmy rodzinnej, wyodrębniła pośredni szczebel zarządzania, poprzez awans wewnętrzny swoich pracowników.
Pan Sebastian Szenrok prowadził analizę potencjału jednego z kierowników i badał dopasowanie kompetencji do wymogów stanowiska. Następnie realizował coaching z elementami mentoringu w celu poprawy relacji zawodowych ze współpracownikami oraz rozwoju relacyjnego stylu zarządzania.
Ramy współpracy są elastyczne i dostosowane do naszych potrzeb.
Usługa realizowana jest zawsze zgodnie z naszymi ustaleniami. Pan Szenrok łączy realizację konkretnych oczekiwań firmy z poszanowaniem indywidualnych celów i wartości osoby coachowanej.
Z pewnością będziemy kontynuować współpracę z Panem Szenrokiem, gdyż ciągle znajdujemy obszary do doskonalenia szczególnie wśród pracowników na kierowniczych stanowiskach.
Pan Szenrok w pełni angażuje się w projekt, jest otwarty, ma wysoka kulturę osobistą, a Jego doświadczenie zawodowe na szczeblu menedżerskim pozwala łączyć coaching z mentoringiem.
Izabella Macionga, Członek Zarządu


Można przynieść za sobą pewność w działaniu, ale jeśli się dobrze sprecyzuje cele, można działać efektywniej. Sprecyzowałam problem, określiłam jaki mam na niego wpływ i co mogę w związku z tym zrobić. Coaching nauczył mnie być pewniejszą w wychodzeniu poza tzw. „strefę komfortu”, spowodował, że podjęłam odkładane wcześniej decyzje. Sebastian pomógł zebrać zagadnienia i sprecyzować dalsze działania, rozwiać wątpliwości i postawić krok „w przepaść” 🙂
Katarzyna, PR Manager


Poczułam się zmotywowana, bardziej pewna swoich pozytywnych cech charakteru i kompetencji. Sebastian motywował mnie do pracy nad sobą. Jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy i mam nadzieję na kontynuację.
Joanna, PR Manager


Spotkania coachingowe spotęgowały analizę własnych zachowań oraz refleksje nad sposobem funkcjonowania, prowadzenia dyskusji, panowaniem nad sobą w sytuacjach stresowych. Pomagają w wypracowaniu w sobie pewnych mechanizmów zapobiegawczych, kształtujących pozytywny efekt zmiany w procesie komunikacji. Skupianie się na chłodnych faktach i nie uleganie emocjom.
Mariusz, Kierownik Produkcji