Znaczenie pojęcia coaching

W Polsce coaching bywa rozumiany w różny sposób. Dominujące są trzy główne znaczenia tego pojęcia.

ZARZĄDZANIE
Coaching rozumiany i definiowany jako całościowa filozofia zarządzania, innowacyjny styl zarządzania przejawiający się w każdej funkcji menedżera i aspekcie jego działania, synonim totalnego zarządzania poprzez kompetencje, nastawionego na nieustający trening umiejętności zawodowych (filozofia organizacyjna), (por. Wojtczuk‑Turek 2006).

KOMPETENCJE
Coaching utożsamiany jest z zestawem specyficznych kompetencji pracowniczych lub jedną umiejętnością indywidualną (tzw. kompetencją coachowania), niezbędnymi do efektywnego wspierania podwładnych czy kolegów w ich zawodowym rozwoju, przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywowania do dalszego doskonalenia (indywidualna menedżerska umiejętność), (por. Klusek 2006).

WSPIERANIE ROZWOJU
Coaching jako kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju poprzez zastosowanie szeregu różnorodnych technik, zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału umiejętności, pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i doskonalenie działania we współpracy między profesjonalnie przygotowanym specjalistą i jego klientem‑ zgodne z międzynarodowym znaczeniem (por. Respondek 2005, Porosło 2007, Smółka 2007).