Czym zajmuje się coaching

Czym zajmuje się coaching:
1. Rozpoczęcie nowego działania, np.: własny biznes, nowa praca, nowy projekt, nowe stanowisko

2. Poprawa poziomu, np.: zwiększenie skuteczności, rozwój kompetencji, zmiana sposobu działania- poprawa wyników, poprawa relacji, wzmocnienie umiejętności

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań, np.: podejmowanie decyzji, rozwiązywanie dylematów